กิจกรรมล่าสุดของไซต์

6 ส.ค. 2562 23:55 โรงเรียนบ้านเมี่ยง อำเภอท่าลี่ แนบ บทที่ 2.doc กับ แผนปฏิบัติการประจำปี
6 ส.ค. 2562 23:55 โรงเรียนบ้านเมี่ยง อำเภอท่าลี่ แนบ บทที่ 1.doc กับ แผนปฏิบัติการประจำปี
6 ส.ค. 2562 23:55 โรงเรียนบ้านเมี่ยง อำเภอท่าลี่ แนบ คำนำ สารบัญ.doc กับ แผนปฏิบัติการประจำปี
1 ส.ค. 2562 20:07 โรงเรียนบ้านเมี่ยง อำเภอท่าลี่ แก้ไข ข้อมูลทั่วไป
1 ส.ค. 2562 20:05 โรงเรียนบ้านเมี่ยง อำเภอท่าลี่ ย้ายหน้า วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ เป้าประสงค์
1 ส.ค. 2562 20:00 โรงเรียนบ้านเมี่ยง อำเภอท่าลี่ ย้ายหน้า ประวัติโรงเรียน
1 ส.ค. 2562 19:59 โรงเรียนบ้านเมี่ยง อำเภอท่าลี่ นำออกไฟล์แนบ ประวัติคร่าวๆของโรงเรียนบ้านเมี่ยง.docx จาก ประวัติโรงเรียน
1 ส.ค. 2562 19:59 โรงเรียนบ้านเมี่ยง อำเภอท่าลี่ แนบ ประวัติคร่าวๆของโรงเรียนบ้านเมี่ยง.docx กับ ประวัติโรงเรียน
31 ก.ค. 2562 00:42 โรงเรียนบ้านเมี่ยง อำเภอท่าลี่ แก้ไข เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้
31 ก.ค. 2562 00:40 โรงเรียนบ้านเมี่ยง อำเภอท่าลี่ แก้ไข เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้
31 ก.ค. 2562 00:33 โรงเรียนบ้านเมี่ยง อำเภอท่าลี่ อัปเดต 1042520259-20170614-142518.jpg
31 ก.ค. 2562 00:32 โรงเรียนบ้านเมี่ยง อำเภอท่าลี่ อัปเดต 1042520259-20170614-142518.jpg
31 ก.ค. 2562 00:21 โรงเรียนบ้านเมี่ยง อำเภอท่าลี่ อัปเดต 1042520259-20170614-142518.jpg
31 ก.ค. 2562 00:09 โรงเรียนบ้านเมี่ยง อำเภอท่าลี่ แก้ไข ผู้บริหาร
31 ก.ค. 2562 00:08 โรงเรียนบ้านเมี่ยง อำเภอท่าลี่ สร้าง ผู้บริหาร
30 ก.ค. 2562 23:57 โรงเรียนบ้านเมี่ยง อำเภอท่าลี่ แก้ไข ข้อมูลทั่วไป
30 ก.ค. 2562 23:53 โรงเรียนบ้านเมี่ยง อำเภอท่าลี่ แก้ไข ติดต่อเรา : Contact
30 ก.ค. 2562 23:37 โรงเรียนบ้านเมี่ยง อำเภอท่าลี่ แก้ไข รูปภาพกิจกรรม
30 ก.ค. 2562 23:37 โรงเรียนบ้านเมี่ยง อำเภอท่าลี่ สร้าง รูปภาพกิจกรรม
30 ก.ค. 2562 23:33 โรงเรียนบ้านเมี่ยง อำเภอท่าลี่ แก้ไข แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
30 ก.ค. 2562 23:33 โรงเรียนบ้านเมี่ยง อำเภอท่าลี่ สร้าง แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
30 ก.ค. 2562 23:27 โรงเรียนบ้านเมี่ยง อำเภอท่าลี่ แก้ไข หลักสูตรต้านทุจริต
30 ก.ค. 2562 23:26 โรงเรียนบ้านเมี่ยง อำเภอท่าลี่ สร้าง หลักสูตรต้านทุจริต
30 ก.ค. 2562 23:12 โรงเรียนบ้านเมี่ยง อำเภอท่าลี่ กู้คืน หลักสูตรสถานศึกษา
30 ก.ค. 2562 23:06 โรงเรียนบ้านเมี่ยง อำเภอท่าลี่ แนบ บัญชีจัดสรรปัจจัยพื้นฐาน งบประมาณปี 2561.pdf กับ หลักสูตรสถานศึกษา