ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเมี่ยง

อาคารเรียน   ป.1ฉ   ปีที่สร้าง 2523

อาคารเรียน  สปช.105/29  ปีที่สร้าง 2534 

บ้านพักครู   กรมสามัญ   ปีที่สร้าง 2519

บ้านพักครู  กรมสามัญ  ปีที่สร้าง 2520

ส้วม  สปช.601/26  ปีที่สร้าง 2541